Soi Cầu BT – ST – X2 – ĐỀ 5 SỐ Cao Cấp

Chốt Cầu ComBo Siêu VIP Uy Tín
Nhận Số chuẩn Phí : 1.000.000 VNĐ
Nạp thẻ : Viettel – Vina – Mobi
Tự tin giúp anh em lấy vốn
Nạp Thẻ Nhận Số Vip

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU COMBO LÔ ĐỀ VIP
⋆ Ngày 10/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : … → chờ kết quả
* Song thủ lô : … → Chờ kết quả
* cặp xiên 2 : … → Chờ kết quả
* Đề 5 Số VIP : … → Chờ kết quả
⋆ Ngày 09/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 21 → ăn lô 21
* Song thủ lô : 38 83 → ăn lô 38
* cặp xiên 2 : 12 54 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 52 54 56 57 58 → trượt
⋆ Ngày 08/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 45 → ăn lô 45
* Song thủ lô : 79 97 → trượt
* cặp xiên 2 : 31 54 → ăn xiên 34 54
* Đề 5 Số VIP : 30 32 34 36 38 → trượt
⋆ Ngày 07/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 67 → trượt
* Song thủ lô : 24 42 → ăn lô 24
* cặp xiên 2 : 12 82 → ăn lô 82X2
* Đề 5 Số VIP : 51 53 55 57 59 → ăn đề 57
⋆ Ngày 06/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 08 → ăn lô 08
* Song thủ lô : 17 71 → ăn lô 17
* cặp xiên 2 : 72 89 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 50 52 53 55 57 → trượt
⋆ Ngày 05/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 15 → ăn lô 15
* Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 34
* cặp xiên 2 : 50 67 → ăn lô 50
* Đề 5 Số VIP : 70 72 73 74 75 → trượt
⋆ Ngày 04/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 52 → ăn lô 52
* Song thủ lô : 67 76 → ăn lô 76 67X2
* cặp xiên 2 : 18 98 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 00 02 04 06 08 → ăn đề 08
⋆ Ngày 03/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 23 → trượt
* Song thủ lô : 03 30 → ăn lô 30
* cặp xiên 2 : 08 98 → ặn lô 08X2
* Đề 5 Số VIP : 51 53 55 57 59 → trượt
⋆ Ngày 02/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 40 → trượt
* Song thủ lô : 58 85 → ăn lô 58 85
* cặp xiên 2 : 97 17 → ặn lô 97
* Đề 5 Số VIP : 80 83 85 87 88 → trượt
⋆ Ngày 01/06/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 43 → ăn lô 43
* Song thủ lô : 23 32 → trượt
* cặp xiên 2 : 85 98 → ặn xiên 85 98X2
* Đề 5 Số VIP : 21 23 25 27 29 → ăn đề 21
⋆ Ngày 31/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 12 → ăn lô 12
* Song thủ lô : 03 30 → trượt
* cặp xiên 2 : 61 91 → ặn xiên 61 91
* Đề 5 Số VIP : 80 83 85 87 89 → trượt
⋆ Ngày 30/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 50 → ăn lô 50X2
* Song thủ lô : 47 74 → trượt
* cặp xiên 2 : 07 89 → ặn lô 07
* Đề 5 Số VIP : 40 42 43 45 47 → trượt
⋆ Ngày 29/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 23 → ăn lô 23
* Song thủ lô : 45 54 → trượt
* cặp xiên 2 : 78 98 → ặn lô 78
* Đề 5 Số VIP : 70 72 73 74 75 → trượt
⋆ Ngày 28/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 63 → trượt
* Song thủ lô : 27 72 → ăn lô 27 72
* cặp xiên 2 : 67 97 → ặn lô 67
* Đề 5 Số VIP : 51 53 55 57 59 → ăn đề 59
⋆ Ngày 27/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 24 → ăn lô 24
* Song thủ lô : 58 85 → trượt
* cặp xiên 2 : 40 81 → ặn xiên 40 81
* Đề 5 Số VIP : 20 22 23 25 27 → trượt
⋆ Ngày 26/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 20 → ăn lô 20
* Song thủ lô : 46 64 → trượt
* cặp xiên 2 : 25 72 → ặn xiên 25 72
* Đề 5 Số VIP : 40 42 43 45 47 → trượt
⋆ Ngày 25/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 15 → ăn lô 15
* Song thủ lô : 69 96 → ăn lô 69 96
* cặp xiên 2 : 45 78 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 10 12 14 16 18 → trượt
⋆ Ngày 24/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 54 → ăn lô 54
* Song thủ lô : 12 21 → trượt
* cặp xiên 2 : 04 84 → ăn lô 04
* Đề 5 Số VIP : 90 93 95 97 98 → trượt
⋆ Ngày 23/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 34 → trượt
* Song thủ lô : 47 74 → ăn lô 47
* cặp xiên 2 : 90 75 → ăn lô 90X2
* Đề 5 Số VIP : 70 72 74 76 78 → ăn đề 72
⋆ Ngày 22/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 37 → trượt
* Song thủ lô : 05 50 → ăn lô 50
* cặp xiên 2 : 15 75 → ăn lô 15
* Đề 5 Số VIP : 70 71 72 73 75 → trượt
⋆ Ngày 21/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 51 → trượt
* Song thủ lô : 39 93 → ăn lô 39 93
* cặp xiên 2 : 25 97 → ăn lô 97X2
* Đề 5 Số VIP : 90 91 92 93 95 → trượt
⋆ Ngày 20/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 74 → ăn lô 74
* Song thủ lô : 38 83 → ăn lô 83X2
* cặp xiên 2 : 23 85 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 50 51 52 53 55 → ăn đề 52
⋆ Ngày 19/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 45 → trượt
* Song thủ lô : 15 51 → ăn lô 15 51
* cặp xiên 2 : 65 79 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 10 12 13 14 15 → trượt
⋆ Ngày 18/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 34 → trượt
* Song thủ lô : 27 72 → ăn lô 27 72X2
* cặp xiên 2 : 12 41 → ăn lô 41
* Đề 5 Số VIP : 30 33 35 37 39 → trượt
⋆ Ngày 17/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 24 → ăn lô 24
* Song thủ lô : 58 85 → trượt
* cặp xiên 2 : 42 72 → ăn xiên 42 72
* Đề 5 Số VIP : 60 62 63 65 67 → trượt
⋆ Ngày 16/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 10 → trượt
* Song thủ lô : 59 95 → ăn lô 59
* cặp xiên 2 : 58 67 → ăn lô 58
* Đề 5 Số VIP : 30 32 34 36 38 → trượt
⋆ Ngày 15/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 20 → ăn lô 20
* Song thủ lô : 27 72 → trượt
* cặp xiên 2 : 06 80 → ăn xiên 06-80X2
* Đề 5 Số VIP : 70 72 73 75 77 → trượt
⋆ Ngày 14/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 48 → ăn lô 48X2
* Song thủ lô : 14 41 → trượt
* cặp xiên 2 : 79 87 → ăn lô 79
* Đề 5 Số VIP : 20 22 24 26 28 → trượt
⋆ Ngày 13/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 21 → ăn lô 21
* Song thủ lô : 37 73 → trượt
* cặp xiên 2 : 25 90 → ăn lô 90
* Đề 5 Số VIP : 51 52 53 55 57 → trượt
⋆ Ngày 12/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 12 → trượt
* Song thủ lô : 48 84 → ăn lô 84
* cặp xiên 2 : 02 82 → ăn lô 02
* Đề 5 Số VIP : 10 12 14 16 18 → trượt
⋆ Ngày 11/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 72 → trượt
* Song thủ lô : 49 94 → ăn lô 94
* cặp xiên 2 : 06 31 → ăn lô 06
* Đề 5 Số VIP : 70 72 74 75 76 → trượt
⋆ Ngày 10/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 10 → trượt
* Song thủ lô : 46 64 → ăn lô 46 64
* cặp xiên 2 : 25 75 → ăn lô 25
* Đề 5 Số VIP : 80 83 85 86 87 → trượt
⋆ Ngày 09/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 41 → trượt
* Song thủ lô : 06 60 → ăn lô 60
* cặp xiên 2 : 12 83 → ăn lô 83
* Đề 5 Số VIP : 40 41 43 44 45 → trượt
⋆ Ngày 08/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 36 → ăn lô 36X2
* Song thủ lô : 78 87 → trượt
* cặp xiên 2 : 16 06 → ăn lô 16
* Đề 5 Số VIP : 80 81 82 83 85 → ăn đề 81
⋆ Ngày 07/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 16 → ăn lô 16
* Song thủ lô : 27 72 → trượt
* cặp xiên 2 : 36 79 → ăn lô 36X2
* Đề 5 Số VIP : 30 31 32 33 34 → trượt
⋆ Ngày 06/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 06 → ăn lô 06
* Song thủ lô : 23 32 → trượt
* cặp xiên 2 : 19 93 → ăn lô 19X2
* Đề 5 Số VIP : 00 01 03 05 07 → trượt
⋆ Ngày 05/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 16 → ăn lô 16
* Song thủ lô : 28 82 → trượt
* cặp xiên 2 : 34 87 → ăn xiên 34 87
* Đề 5 Số VIP : 41 43 45 47 49 → ăn đề 47
⋆ Ngày 04/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 58 → trượt
* Song thủ lô : 68 86 → ăn lô 68
* cặp xiên 2 : 17 24 → ăn lô 24
* Đề 5 Số VIP : 10 12 14 16 18 → ăn đề 18
⋆ Ngày 03/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 20 → ăn lô 20
* Song thủ lô : 45 54 → trượt
* cặp xiên 2 : 12 82 → ăn lô 12X2
* Đề 5 Số VIP : 91 93 95 97 99 → trượt
⋆ Ngày 02/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 43 → ăn lô 43
* Song thủ lô : 24 42 → trượt
* cặp xiên 2 : 73 93 → ăn xiên 73 93
* Đề 5 Số VIP : 80 82 84 86 88 → trượt
⋆ Ngày 01/05/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 23 → trượt
* Song thủ lô : 47 74 → ăn lô 47
* cặp xiên 2 : 12 52 → ăn xiên 12 52
* Đề 5 Số VIP : 40 42 44 46 48 → trượt
⋆ Ngày 30/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 13 → ăn lô 13
* Song thủ lô : 04 40 → ăn lô 40
* cặp xiên 2 : 52 85 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 11 13 15 17 18 → trượt
⋆ Ngày 29/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 70 → ăn lô 70
* Song thủ lô : 78 87 → trượt
* cặp xiên 2 : 19 82 → ăn xiên 19 82
* Đề 5 Số VIP : 30 32 34 35 38 → trượt
⋆ Ngày 28/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 10 → ăn lô 10
* Song thủ lô : 67 76 → ăn lô 67
* cặp xiên 2 : 28 89 → ăn lô 28
* Đề 5 Số VIP : 90 92 94 95 97 → trượt
⋆ Ngày 27/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 41 → ăn lô 41
* Song thủ lô : 37 73 → ăn lô 73X2
* cặp xiên 2 : 18 90 → ăn xiên 18-90
* Đề 5 Số VIP : 40 41 42 43 45 → trượt
⋆ Ngày 26/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 30 → ăn lô 30
* Song thủ lô : 24 42 → ăn lô 42
* cặp xiên 2 : 68 78 → ăn lô 68
* Đề 5 Số VIP : 50 51 52 53 55 → trượt
⋆ Ngày 25/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 15 → ăn lô 15
* Song thủ lô : 23 32 → trượt
* cặp xiên 2 : 42 78 → ăn lô 42
* Đề 5 Số VIP : 40 42 44 45 46 → trượt
⋆ Ngày 24/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 45 → trượt
* Song thủ lô : 18-81 → ăn lô 81×2
* cặp xiên 2 : 10-34 → ăn lô 10
* Đề 5 Số VIP : 01 02 03 04 05 → ăn đề 05
⋆ Ngày 23/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 14 → ăn lô 14
* Song thủ lô : 57-75 → trượt
* cặp xiên 2 : 51-71 → ăn lô 71×2
* Đề 5 Số VIP : 71 73 75 77 79 → ăn đề 79
⋆ Ngày 22/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 04 → trượt
* Song thủ lô : 08 80 → ăn lô 08
* cặp xiên 2 : 03 53 → ăn xiên 03 53
* Đề 5 Số VIP : 50 51 52 53 55 → ăn đề 52
⋆ Ngày 21/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 34 → trượt
* Song thủ lô : 36 63 → ăn lô 36X2
* cặp xiên 2 : 19 49 → ăn lô 19X2
* Đề 5 Số VIP : 41 43 44 45 47 → trượt
⋆ Ngày 20/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 36 → trượt
* Song thủ lô : 39 93 → ăn lô 39
* cặp xiên 2 : 03 47 → ăn lô 47X2
* Đề 5 Số VIP : 21 23 25 27 29 → ăn đề 23
⋆ Ngày 19/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 16 → trượt
* Song thủ lô : 68 86 → trượt
* cặp xiên 2 : 13 36 → ăn xiên 13×2 36
* Đề 5 Số VIP : 80 81 82 83 85 → ăn đề 85
⋆ Ngày 18/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 76 → trượt
* Song thủ lô : 25 52 → ăn lô 25
* cặp xiên 2 : 69 97 → ăn lô 69
* Đề 5 Số VIP : 90 92 93 95 97 → trượt
⋆ Ngày 17/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 19 → trượt
* Song thủ lô : 12 21 → ăn lô 12
* cặp xiên 2 : 68 18 → ăn xiên 68 18
* Đề 5 Số VIP : 80 82 83 84 85 → trượt
⋆ Ngày 16/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 39 → trượt
* Song thủ lô : 14 41 → ăn lô 41
* cặp xiên 2 : 52 86 → ăn lô 86
* Đề 5 Số VIP : 40 41 42 43 44 → trượt
⋆ Ngày 15/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 42 → ăn lô 42
* Song thủ lô : 19 91 → ăn lô 19 91
* cặp xiên 2 : 52 72 → ăn lô 72
* Đề 5 Số VIP : 10 11 12 14 16 → ăn đề 14
⋆ Ngày 14/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 51 → ăn lô 51X2
* Song thủ lô : 47 74 → trượt
* cặp xiên 2 : 21 32 → ăn lô 32×2
* Đề 5 Số VIP : 30 32 34 36 38 → ăn đề 34
⋆ Ngày 13/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 07 → ăn lô 07
* Song thủ lô : 16 61 → ăn lô 61
* cặp xiên 2 : 09 89 → ăn xiên 09 89
* Đề 5 Số VIP : 50 52 53 54 55 → trượt
⋆ Ngày 12/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 56 → ăn lô 56
* Song thủ lô : 47 74 → trượt
* cặp xiên 2 : 85 97 → ăn lô 97
* Đề 5 Số VIP : 91 93 95 97 99 → ăn đề 95
⋆ Ngày 11/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 32 → ăn lô 32
* Song thủ lô : 78-87 → trượt
* cặp xiên 2 : 71-91 → ăn lô 71×2
* Đề 5 Số VIP : 31 32 33 35 37 → trượt
⋆ Ngày 10/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 12 → trượt
* Song thủ lô : 08 80 → ăn lô 80
* cặp xiên 2 : 13 53 → ăn lô 13
* Đề 5 Số VIP : 61 63 65 66 67 → ăn đề 63
⋆ Ngày 09/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 52 → trượt
* Song thủ lô : 17 71 → ăn lô 71
* cặp xiên 2 : 23 93 → ăn lô 93
* Đề 5 Số VIP : 51 53 55 57 59 → trượt
⋆ Ngày 08/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 93 → trượt
* Song thủ lô : 34 43 → ăn lô 43
* cặp xiên 2 : 14 87 → ăn lô 87
* Đề 5 Số VIP : 11 12 13 14 15 → ăn đề 15
⋆ Ngày 07/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 51 → trượt
* Song thủ lô : 56 65 → ăn lô 56 65
* cặp xiên 2 : 14 49 → ăn lô 49
* Đề 5 Số VIP : 50 51 52 53 54 → trượt
⋆ Ngày 06/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 05 → ăn lô 05×2
* Song thủ lô : 17 71 → ăn lô 71
* cặp xiên 2 : 39 53 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 10 11 12 13 14 → ăn đề 11
⋆ Ngày 05/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 34 → trượt
* Song thủ lô : 67 76 → ăn lô 76
* cặp xiên 2 : 32 81 → ăn lô 81
* Đề 5 Số VIP : 20 21 22 24 26 → ăn đề 26
⋆ Ngày 04/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 04 → ăn lô 04
* Song thủ lô : 24 42 → ăn lô 24×3
* cặp xiên 2 : 14-74 → trượt
* Đề 5 Số VIP : 70 72 73 74 75 → trượt
⋆ Ngày 03/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 14 → trượt
* Song thủ lô : 56 65 → ăn lô 65
* cặp xiên 2 : 15 25 → ăn lô 25
* Đề 5 Số VIP : 00 03 04 05 06 → trượt
⋆ Ngày 02/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 49 → trượt
* Song thủ lô : 57 75 → ăn lô 57×2
* cặp xiên 2 : 19 97 → ăn xiên 19 97
* Đề 5 Số VIP : 20 22 24 25 26 → trượt
⋆ Ngày 01/04/2023 combosiêu víp :
* Bạch thủ lô : 06 → trượt
* Song thủ lô : 58 85 → ăn lô 58 85
* cặp xiên 2 : 15 70 → ăn lô 70
* Đề 5 Số VIP : 40 42 44 45 46 → ăn đề 44

Cùng chuyên mục

Dàn Lô 8 Số Siêu VIP Ăn Thông Dàn Lô 8 Số Siêu VIP Ăn Thông

Chốt Cầu Dàn Lô 8 số VIP Uy Tín Nhận Số chuẩn Phí : 1.000.000 VNĐ Nạp thẻ : Viettel – Vina – Mobi Tự tin giúp anh em lấy

Soi Cầu Bạch Thủ Đề Cao Cấp Soi Cầu Bạch Thủ Đề Cao Cấp

Chốt Cầu Bạch Thủ Đề VIP Uy Tín Nhận Số chuẩn Phí : 1.000.000 VNĐ Nạp thẻ : Viettel – Vina – Mobi Tự tin giúp anh em lấy vốn

Cặp Song Thủ Lô VIP Cực Chuẩn Cặp Song Thủ Lô VIP Cực Chuẩn

Chốt Cầu Song Thủ Lô VIP Uy Tín Nhận Số chuẩn Phí : 1.000.000 VNĐ Nạp thẻ : Viettel – Vina – Mobi Tự tin giúp anh em lấy vốn

Độc Thủ Lô 2 Nháy Cực VIP Độc Thủ Lô 2 Nháy Cực VIP

Chốt Cầu Độc Thủ Lô VIP Uy Tín Nhận Số chuẩn Phí : 1.000.000 VNĐ Nạp thẻ : Viettel – Vina – Mobi Tự tin giúp anh em lấy vốn